Kontakta oss

Kommunalt dricksvatten

Borgholms Energi AB, BEAB, ansvarar för det kommunala dricksvattnet Önskar du ansluta din fastighet till det kommunala dricksvattennätet kan du kontakta BEAB.

Mer information till dig som vill ansluta till kommunalt vatten hittar du under Mer information längst ner på sidan.

Vattenskyddsområden

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleumprodukter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller,

Tillsyn

Miljöenheten har tillsyn över de kommunala vattenverken. Enheten kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs genom att bland annat inspektera vattenverken och kontrollera rutiner i verksamheten.

Klagomål

Om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet eller har övriga synpunkter eller klagomål ska du kontakta kommunens miljöenhet. Du kan också kontakta Borgholm Energi som är huvudman för det kommunala dricksvattnet.

Vattenverk

BEAB ansvarar för drift och skötsel av vattenverken

  • Byxelkrok- Enerum
  • Löttorp-Böda
  • Sandviks avsaltningsverk
  • Köpingsvik

Varje år levererar dessa vattenverk cirka 2 miljoner kubikmeter vatten till vattenledningsnätet.

Vatten i kommersiell eller offentlig verksamhet

Om man använder vatten från egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet gäller i de flesta fall Livsmedelsverkets regler för dricksvatten. Dricksvattenproducenten måste registrera sig hos kommunen och följa reglerna i dricksvattenföreskrifterna. Använd e-tjänsten längre ner på sidan. Är du osäker på om du måste registrera dig, kontakta kommunen.

Dricksvattenföreskrifterna gäller bland annat

  • Livsmedelsverksamheter, till exempel restauranger, caféer, livsmedelsproducenter
  • Offentliga verksamheter, till exempel skolor och vårdhem
  • Kommersiella verksamheter, till exempel hotell, stuguthyrning
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 m³ dricksvatten per dygn eller mer, eller
  • Om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Läs mer om dricksvattenanläggningar hos Livsmedelsverket.

Skip to content