Kontakta oss

Kommunalt dricksvatten

Publicerat 13 juni 2020

Borgholms Energi AB, BEAB, ansvarar för det kommunala dricksvattnet Önskar du ansluta din fastighet till det kommunala dricksvattennätet kan du kontakta BEAB.

Vattenskyddsområden

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleumprodukter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller,

Tillsyn

Miljöenheten har tillsyn över de kommunala vattenverken. Enheten kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs. Detta görs genom att bland annat inspektera vattenverken och kontrollera egenkontrollen.

Klagomål

Om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet eller har övriga synpunkter eller klagomål ska du kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg.

Vattenverk

BEAB ansvarar för drift och skötsel av vattenverken

  • Byxelkrok- Enerum
  • Löttorp-Böda
  • Sandviks avsaltningsverk
  • Köpingsvik

Varje år levererar dessa vattenverk cirka 2 miljoner kubikmeter vatten till vattenledningsnätet.

Vatten i kommersiell eller offentlig verksamhet

Om vatten från egen brunn används i kommersiell eller offentlig verksamhet gäller i de flesta fall Livsmedelsverkets regler för dricksvatten. Dricksvattenproducenten måste registrera sig hos kommunen och följa reglerna som framgår i dricksvattenföreskrifterna. En registreringsblankett hittar du längre ner på sidan. Är du osäker på om du måste registrera dig, kontakta kommunen.

Dricksvattenföreskrifterna gäller bland annat

  • Livsmedelsverksamheter, till exempel restauranger, caféer, livsmedelsproducenter
  • Offentliga verksamheter, till exempel skolor och vårdhem
  • Kommersiella verksamheter, till exempel hotell, stuguthyrning
  • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 m³ dricksvatten per dygn eller mer, eller
  • Om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Läs mer om små dricksvattenanläggningar hos Livsmedelsverket.

Hoppa till innehåll