Fördjupningar av översiktsplanen

10 december 2013

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. Planen ger inga byggrätter utan ska underlätta hanteringen vid kommande beslut.

I Borgholms kommun finns det antagna fördjupningar för Löttorp, Rälla-Stora Rör-Ekerum, Byxelkrok, Djupvik samt Borgholm-Köpingsvik. En fördjupning kan även göras för att utreda en särskild fråga genom ett så kallat tematiskt tillägg. För Borgholms kommun finns ett tematiskt tillägg för vindkraft.

Hoppa till innehåll