Utskriftsdatum: 16 January 2021

Pågående detaljplaner

Här finner du de detaljplaner som just nu är aktuella för samråd, granskning eller antagande.