Kontakta oss

Pågående detaljplaner

Här finner du de detaljplaner som just nu är aktuella för samråd, granskning eller antagande.
Här finns även planprogram som fungerar som strategiska underlag inför det kommande arbetet med att ta fram en detaljplan. Aktuella handlingar finns tillgängliga för respektive detaljplan beroende på vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Samråd och granskning

Då kommunen vill samla in synpunkter under samråd eller granskning så finns aktuella handlingar tillgängliga på detaljplanens hemsida.

 

Skip to content