Kontakta oss

Bostadsförsörjning

Publicerat 26 april 2022

Här kan du läsa om vilka mål vi har för bostadsförsörjningen i kommunen och hur vi arbetar för att uppnå dem.

Strategin för bostadsförsörjning anger ett antal mål för bostadsförsörjningen. Utöver de nationella och regionala målen har riktlinjerna fyra specifika mål för Borgholms kommun.

Borgholms kommuns mål

  • God livsmiljö och boende för alla
  • Främja nyproduktion som kompletterar befintligt bostadsbestånd
  • Skapa bostadsutveckling på landsbygden
  • Stärka Borgholms attraktivitet som boendekommun

Strategin innehåller också en handlingsplan för att nå målen samt analyser av bostadsbehov och bostadsmarknaden.

Skip to content