Kontakta oss

Vattenvård

Publicerat 07 maj 2020

Projekt för bättre vattenmiljö

Genom olika projekt arbetar Borgholms kommun för att miljön i kommunen och kustvattnen ska förbättras. Att hjälpa till att uppnå miljömålen och att arbeta med vattenförvaltning hör till kommunens uppgift. På undersidorna hittar du information om aktuella projekt samt en sammanställning av genomförda projekt.

Längre ner på sidan hittar du områden som ingår i den internationella våtmarkskonventionen, Ramsarkonventionen.

Ölands Vattenråd

Arbetar för att öka medvetenheten om vårt ömtåliga grundvatten, våra säregna bäckar och åar och kustvattnen över hela Öland. I rådet samarbetar jordbruk, turism och fiske, men också naturföreningar som Naturskyddsföreningen och intresserade privatpersoner. Vattenrådet är ett samarbete över kommungränsen, dels sammansatt av tidigare, till synes, vitt skilda intressen. Det behövs ett forum där alla aspekter kan diskuteras för att förbättra situationen för Ölands vatten.

Hoppa till innehåll