Kontakta oss

Vatten och avlopp

Vad gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp? Vad ska du tänka på om du har eller vill ha egen brunn och enskilt avlopp?

Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av anläggningar och rörnät i kommunen. Totalt handlar det om cirka 75 mil vattenledningar, 35 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Det finns ca 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricksvatten samt spillvatten.

Bevattningsförbud

Det råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 31 augusti varje år.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • Vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • Fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter. Se mer information för poolvatten nedanför.

Tack för att du är med och spar på vattnet!

Skip to content