Utskriftsdatum: 18 April 2021

Vatten och avlopp

12 april 2017

På de här sidorna kan du se vad som gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp eller vad du ska tänka på om du har eller vill ha egen brunn och enskilt avlopp.

Borgholm Energi ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att producera rent vatten samt ta hand om och det vatten vi använt.

Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av anläggningar och rörnät i kommunen. Totalt handlar det om ca 75 mil vattenledningar, 35 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Det finns ca 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricksvatten samt spillvatten.

 

Hoppa till innehåll