Utskriftsdatum: 23 October 2021

Kräver det lov eller anmälan?

09 juni 2020

När kommunen behandlar en ansökan eller anmälan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Kraven finns framför allt i detaljplaner, Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler.

I menyn till vänster hittar du svar på många av dina frågor.

 

Hoppa till innehåll