Kontakta oss

Byxelkroksområdet

Publicerat 04 juli 2016

Den fördjupade översiktsplanen ska fungera rådgivande vid kommande beslut angående mark- och vattenanvändningen. Det betyder att fördjupningens innehåll ska ses som en utredning som styrker en viss utveckling av orten, till exempel ska det vara enkelt att finna stöd för beslut om bygglov i ett specifikt område.

Uppdraget att ta fram en fördjupning gavs av kommunstyrelsen med stöd i nu gällande översiktsplan, där området markerats som ett fördjupningsområde. I uppdraget formulerades syftet att skapa utveckling utan att det sker på bekostnad av natur och kulturvärden.

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2017. Du kan läsa antagandehandlingarna här nedanför.

Hoppa till innehåll