Kontakta oss

Kompostering

Kompostering är ett bra sätt att minska mängden avfall och samtidigt få näringsrik jord.

Lättast att kompostera är trädgårdsavfall. Det krävs inget tillstånd eller någon särskild anmälan för trädgårdskomposten. Även köksavfall kan komposteras, men det kräver viss skötsel och skadedjurssäker behållare. Kompostering av köksavfall ska anmälas och för att kompostera latrin krävs särskilt tillstånd. Ansökan eller anmälan görs till Miljö- och byggnadsnämnden. Längre ner på sidan hittar du e-tjänsterna för detta.

Avfallskvarnar

Miljö- och byggnadsnämnden avråder fastighetsägare med enskilda avlopp att installera avfallskvarn för köksavfall. Systemet har en miljöfördel under förutsättning att nedmalt avfall kan omvandlas i en rötkammare till biogas. Biogasframställning sker inte i Borgholms kommun och installation av avfallskvarn är därför ej motiverat ur miljösynpunkt.

Med en köksavfallskvarn mals det organiska avfallet ned och spolas ut i avloppet. Slamavskiljaren behöver tömmas oftare och  risk finns för slamflykt till infiltrationsbädd. Om organiskt avfall hamnar i infiltrationsbädden kan spridarrören täppas igen. Bakteriernas reningsprocess och anläggningens funktion störs och avloppet fungerar inte som det ska. För fastigheter anslutna till kommunalt avlopp hänvisas till Borgholm Energis föreskrifter. Här är avfallskvarn till det kommunala avloppsnätet ej heller tillåtet.

Vi rekommenderar istället kompostering av hushållsavfallet på den egna fastigheten. En tät, skadedjurssäker behållare med lock skall användas och resultatet blir en fin, näringsrik mull att använda i rabatter och odlingar.

Skip to content