Utskriftsdatum: 22 October 2021

Detaljplan Kolstad 39:33 m.fl.

03 februari 2020

Samråd detaljplan för Kolstad 39:33 m.fl.

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Kolstad 39:33 med flera. som nu är ute för samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 17 stycken nya fastigheter för enbostadshus samt att justera planbestämmelser för kringliggande fastigheter.

Samrådstiden pågår mellan 3 februari till och med den 24 februari 2020. Synpunkter skickas via e-post senast den 24 februari 2020 till: mobn@borgholm.se.
Ange ”Detaljplan Kolstad 39:33” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i din e-post. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

Hoppa till innehåll