Utskriftsdatum: 22 January 2021

Riva, rivningslov

Att riva en byggnad eller en del av en byggnad kan kräva rivningslov.

Om du ska riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs alltid rivningslov.

Utanför detaljplan så krävs det enbart en anmälan om du ska riva en byggnad som varit bostadshus. Rivning av komplementbyggnader behöver du inte anmäla.

För att se om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område, gå gärna in i vår kommunkarta och tänd lagret för planer:

När du river en byggnad är det viktigt att se till att rivningsavfallet tas om hand på ett korrekt sätt, därför görs en rivningsplan där det framgår vilka material som byggnaden består av samt var det ska deponeras.