Utskriftsdatum: 03 March 2021

Fasadändring

08 februari 2021

En fasadändring är när utsidan av din byggnad får ett nytt utseende.

Ligger din fastighet inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse?

Bor du inom detaljplanerat område eller inom område med sammanhållen bebyggelse ska du söka bygglov innan du gör en fasadändring för följande åtgärder:
– Byte av material eller kulör på fasad och/eller tak
– Byta till dörrar eller fönster med ett nytt utseende
– Ta upp nya dörrar eller fönster
– Inglasning under ett befintligt tak på en-eller tvåbostadshus

För en ansökan om bygglov för fasadändring ska följande handlingar skickas in:
+ Ifylld blankett för bygglov
+ Fasadritning på de fasader som berörs av ändringen i skala 1:100
+ Fotografi på byggnaden som den ser ut innan ändringen
+ Uppgifter om kulör och material. Kulör anges med NCS-kod.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du inte söka bygglov för fasadändring, men du ska fortfarande ta hänsyn till omgivningarna och se till att din byggnad har god färg- form- och materialverkan.

Hoppa till innehåll