Fasadändring

En fasadändring är när utsidan av din byggnad får ett nytt utseende.

Om du bor du inom detaljplanerat område ska du söka bygglov innan du gör en fasadändring för följande åtgärder

  • Byte av material eller kulör på fasad och/eller tak
  • Byte till dörrar eller fönster med ett nytt utseende
  • Ta upp nya dörrar eller fönster
  • Inglasning under ett befintligt tak på en-eller tvåbostadshus

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område bebyggelse behöver du inte söka bygglov för fasadändring, men du ska fortfarande ta hänsyn till omgivningarna och se till att din byggnad har god färg- form- och materialverkan.

Ligger din fastighet inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse? Läs mer under ”mer information” och titta på Borgholms kommuns karta var din fastighet ligger.

 

För en ansökan om bygglov för fasadändring ska följande handlingar skickas in

  • Ifylld blankett för bygglov
  • Fasadritning på de fasader som berörs av ändringen i skala 1:100
  • Fotografi på byggnaden som den ser ut innan ändringen
  • Uppgifter om kulör och material. Kulör anges med NCS-kod

Avgift

 Bygglov för fasadändring Avgift för 2024
Mindre fasadändring 7 884 kronor
Större fasadändring 14 454 kronor