Kontakta oss

Transport av avfall

Det finns speciella lagar och regler för att transportera olika typer av avfall.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall får i Borgholms kommun bara transporteras av de entreprenörer som Borgholm Energi anlitar. Hit räknas:

  • avfall från hushåll
  • avfall från verksamheter som är jämförligt med den typ av avfall som uppstår i hushåll

Kommunalt avfall uppstår i kök, matsalar, omklädningsrum och toaletter inom exempelvis kommunala förvaltningar och skolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar liksom detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen.

Avfall från verksamheter

Icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall får företagare transportera själv upp till 10 ton eller max 50 m3 per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Avfall i egen verksamhet sådant som uppkommer i samband med service, underhåll eller liknande arbeten.

Tillståndsansökan görs elektroniskt via länsstyrelsens hemsida.

Farligt avfall

Om du transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du

  • lämna in en anmälan om mängden är mindre än 100 kg eller 100 liter per år
  • ansöka om tillstånd om mängden är över 100 kg eller 100 liter per år

Anmälan och tillståndsansökan gör du elektroniskt via länsstyrelsens hemsida.

Tillstånd och anmälan för transport av farligt avfall gäller vanligtvis i fem år.

Transportdokument

Den som lämnar avfallet utan att själv vara transportör (avfallslämnaren) och den som tar emot avfallet för transport (transportören) ska se till att det finns ett transportdokument som medföljer transporten. Krav på transportdokument gäller även dig som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten. Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och, om sådan finns, den som lämnar avfallet till transportören.

Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • avfallstyp
  • avfallets vikt (kg)
  • datum för transporten
  • från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras
  • transportör
  • lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns

Du kan kontrollera gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall genom Länsstyrelsernas webbregister över företag som får transportera farligt avfall respektive övrigt avfall.

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att besluta om en så kallad miljösanktionsavgift vid konstaterade brister kring transportdokument. Om det inte finns ett transportdokument för en transport av farligt avfall med alla uppgifter antecknade är sanktionsavgiften 5 000 kr. (6 kap 19 § Avfallsförordningen).

Skip to content