Transport av avfall

10 december 2013

Avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. I vissa fall kan det räcka med en anmälan om transport.

Anmälan krävs för:

  • transport av farligt avfall då avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och man transporterar mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.
  • transport av avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbest-innehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (för avfallskoder, se 37 § i avfallsförordningen (2011:927).

Avfall som innehåller kvicksilver, förutom lysrör och andra ljuskällor, samt avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får dock inte transporteras utan tillstånd, oavsett mängd/vikt.

Tillstånd krävs för:

  • yrkesmässig transport av avfall.
  • att under ett kalenderår transportera mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall.
  • att transportera avfall som innehåller kvicksilver oavsett mängd, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor.
  • att transportera avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, oavsett mängd.
Hoppa till innehåll