Utskriftsdatum: 30 September 2020

Bygga nytt

Bygglov krävs för att uppföra och bygga till byggnader och även för att ändra byggnader på olika sätt.
Det kan också krävas bygglov för att få uppföra olika anläggningar.

För att bygglov skall kunna beviljas måste förutsättningarna som anges i plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda.
Bygglovet är ett lov för att få utföra en viss åtgärd inom en viss fastighet och är därmed inte personlig.
När en ansökan inkommer skickas en kopia ut till alla delägare i fastigheten.

Att tänka på när du bygger är att du har ett säkert avtal med dina hantverkare. Du kan även behöva en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd, vi kommer i så fall att upplysa dig om detta.

När du anlitar hantverkare bör det finnas ett skriftligt avtal.
På Konsumentverket.se kan du läsa mer om konsumentverkets rekommendationer och förslag till enkla kontrakt och avtal.