Kontakta oss

Djur och skadedjur

Har du drabbats av objudna gäster eller störs du av en morgonpigg hackspett? Normalt är det varken miljö- och byggnadsnämndens eller kommunens ansvar att avlägsna oönskade djur. När det gäller bostäder eller allmänna lokaler är det ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som ska se till att det hålls fritt från ohyra och andra skadedjur. Om du har problem med vilda djur kan du läsa mer på Länsstyrelsens hemsida, se nedan under Mer information.

Det är bara om det är av särskild betydelse för hälsoskyddet som kommunen ska vidta åtgärder mot skadedjur. Det gäller alltså främst om det finns risk för sjukdom och epidemier som kan knytas till särskilda fastigheter och liknande.

Skip to content