Utskriftsdatum: 30 March 2020

Energi, klimat & transport

Välkommen till energi- och klimatrådgivningen i Borgholm

Vi är till för dig. Här får du oberoende förslag och kan diskutera dina energifrågor. Det kan röra sig om allt från val av lampa till val av energikälla för ditt hus. Ingen fråga är för liten eller för stor. Målet är att informera och på sikt skapa en hållbar och resurseffektiv energianvändning i kommunen. Det omfattar inte bara hushåll utan även företag och föreningar.

Vi besöker gärna din förening eller ditt företag för att hjälpa till med grunderna för en energianalys och åtgärdsförslag. Tyvärr kan vi inte besöka enskilda hushåll men ger gärna rådgivning via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan. 

Förutom att vi vill minska energianvändningen vill vi också minska utsläppet av växthusgaser och därmed minska klimatpåverkan. Därför jobbar vi även med transportfrågor där kommunen vill uppmuntra användandet av fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel som biogas och el. Steget till en hållbar energiutveckling är långt men inte omöjligt, ingen kan göra allt men alla kan göra något.