Utskriftsdatum: 21 April 2019

Ny adress

Belägenhetsadresser
En belägenhetsadress, t.ex. Kommungatan 10, är knuten till en byggnad till skillnad mot de gamla postlådenummrena. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola/barnomsorg, renhållningen, hemtjänst m.m.), taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

Vill du veta din adress eller har skapat en ny fastighet hör av dig till vår kundservice.