Utskriftsdatum: 13 December 2018

Ny adress

Belägenhetsadresser
En belägenhetsadress, t.ex. Kommungatan 10, är knuten till en byggnad till skillnad mot de gamla postlådenummrena. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola/barnomsorg, renhållningen, hemtjänst m.m.), taxi, tidningsutdelning och varutransporter. Läs mer om adresser på Lantmäteriets hemsida, informationslänken hittar du till höger.

Vill du veta din adress eller har skapat en ny fastighet hör av dig till vår kundservice.