Utskriftsdatum: 16 January 2019

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen blir kommunledningsförvaltningen

Borgholms kommun gör en organisationsförändring från och med den 1 januari 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör och delas in i enheter:

  • Plan- och byggenheten
  • Miljöenheten
  • Tillväxtenheten

Dessa enheter kommer att ligga under kommunledningsförvaltningen.

Den tidigare Samhällsbyggnadsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden.

I samband med detta, byts även vår e-postadress till: miljobyggnadsnamnden@borgholm.se

Här hittar ni aktuell information och senaste nytt som gäller Miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhet. Är det något ni undrar över – ta gärna kontakt med kommunens servicecenter 0485-880 00.