Utskriftsdatum: 26 March 2019

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen blir kommunledningsförvaltningen

Borgholms kommun gör en organisationsförändring från och med den 1 januari 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör och delas in i följande enheter:

  • Plan- och byggenheten
  • Miljöenheten
  • Tillväxtenheten

Dessa enheter kommer att tillhöra kommunledningsförvaltningen.

Den tidigare Samhällsbyggnadsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden.

I samband med detta, byts även vår e-postadress till: mobn@borgholm.se