Utskriftsdatum: 23 September 2019

Bygga, bo och miljö

På grund av utbildning 17-20 september har bygglovshandläggarna begränsad möjlighet att ta emot samtal och besök. Vi ber om överseende med detta!
Här får du information om sådant som rör ditt boende. Här kan du bland annat läsa om vatten och avlopp, bygglov, energi, avfall och brandskydd. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete.

Här finns också information till dig som vill starta en livsmedelsverksamhet eller är intresserad av kommunens planarbete.