Kontakta oss

Detaljplan för Stenninge 2:10 (gamla ICA-tomten)

Publicerat 04 oktober 2022

Syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder på Stenninge 2:10 (gamla ICA-tomten).

En ansökan om planbesked inkom från fastighetsägaren och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja positivt planbesked 2019.

Vad händer nu?

Nödvändiga utredningar för området görs och arbetas in i förslaget. När ett samrådsförslag arbetats fram och godkänts i miljö- och byggnadsnämnden kan planförslaget samrådas med boende och berörda.

 
Här kan du läsa mer om planprocessens olika steg.... Läs mer →
Hoppa till innehåll