Utskriftsdatum: 19 January 2021

Kartor och lantmäteri

Nästan all information som finns har en geografisk anknytning och kan härledas till en bestämd plats på en karta. Informationen kan användas som stöd vid handläggning och planering samt utgöra underlag för analyser och uppföljningar. Geografisk information är också ett viktigt redskap i den demokratiska processen eftersom en bild oftast kan vara lättare att förstå än en komplicerad text.

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och kommunen arbetar aktivt med att digitalisera kommunens geografiska data. Syftet är att effektivisera arbetet internt och presentera information lättillgängligt för allmänheten.

Lantmäteri

Lantmäteriet sätter gränser. Myndigheten kartlägger hela Sverige och vet var gränserna går och vem som äger de olika fastigheterna.

Det finns kommunala lantmäterimyndigheter i ett 40-tal svenska kommuner, men i Borgholms kommun är det statliga Lantmäteriet som är lantmäterimyndighet.

Hos Lantmäteriet kan du få hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till Lantmäteriet du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.