Kontakta oss

Kartor och lantmäteri

Publicerat 11 juni 2020

Kartunderlag för bygglov

Vid bygglov krävs i flera fall en situationsplan som ska ingå i din bygglovsansökan. Situationsplanen är den handling som du ritar in din planerade byggnation på. Situationsplanen kan grunda sig på tre olika typer av kartor; nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta. Vilken karta som behövs när beror på den åtgärd du tänkt utföra på din fastighet och om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område. Läs vidare på sidan kartbeställning.

I kommunkartan kan du söka fram om din fastighet finns inom detaljplanelagt område, eftersom detta påverkar vilket karta du behöver.

I Min karta Lantmäteriet kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter.

Hoppa till innehåll