Utskriftsdatum: 17 April 2021

Kartor och lantmäteri

11 juni 2020

Kartunderlag för bygglov

Vid bygglov krävs i flera fall en situationsplan som ska ingå i din bygglovsansökan. Situationsplanen är den handling som du ritar in din planerade byggnation på. Situationsplanen kan grunda sig på tre olika typer av kartor; nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta. Vilken karta som behövs när beror på den åtgärd du tänkt utföra på din fastighet och om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område. De generella riktlinjerna redovisas i tabellen nedan:

Generella riktlinjer för vilken karta som krävs i respektive områden

Baskarta Förenklad nybyggnadskarta Nybyggnadskarta
Inom detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X
Utanför detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X

Riktlinjerna är framtagna efter gällande lagkrav.  (9 kap 21§ plan-och bygglagen).

Dessa gäller oavsett om det är ett bygglovs- eller anmälansärende (sk. attefall).

Nybyggnadskarta

Ligger din fastighet inom detaljplanlagt område och du ska bygga en ny huvudbyggnad, det vill säga det som utgör huvudbostaden på tomten, är det en nybyggnadskarta du behöver som underlag för din situationsplan. För nybyggnadskartor görs fältmätningar på fastigheten. Befintlig byggnation mäts in, höjderpunkter (benämns ofta terrängpunkter) mäts och fastighetsgränser kontrolleras. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,5 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Förenklad nybyggnadskarta

Ligger din fastighet inom detaljplanlagt område och du ska göra en tillbyggnad eller bygga en komplementbyggnad (attefall, gäststuga, garage, carport) behöver du en förenklad nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan. För förenklade nybyggnadskartor görs fältmätningar på fastigheten. Befintlig byggnation mäts in, höjderpunkter (benämns ofta terrängpunkter) mäts och fastighetsgränser kontrolleras. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,5 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Baskarta

Ligger din fastighet ligger utanför detaljplanlagt område är det en baskarta du behöver när du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan hos Borgholms kommun. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte. För baskartor görs normalt ingen fältmätning på fastigheten, endast befintlig information redovisas på kartan. Däremot görs en kontroll av befintlig data innan leverans sker. Vid dåligt underlag avseende fastighetsgränser där befintlig byggnation är gränsnära görs kontroll i fält för att förbättra kartans gränskvalitet. Även byggnation kan komma att mätas in ifall den bedöms ha opålitlig kvalitet.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,5 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Beställningar och priser

Nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och baskartor beställs via e-tjänsten. Läs mer nedan.

Priserna som listas nedan är grundpriser för respektive karttyp. Kontakta oss via e-post för prisuppgift på just din karta.

Karttyp Prisuppgift
Nybyggnadskarta 7095 kronor
Förenklad nybyggnadskarta 4730 kronor
Baskarta 652 kronor (fast avgift)

Priser är inklusive moms.

Leveranstid

  • Nybyggnadskarta 3-4 veckor
  • Förenklad nybyggnadskarta 3-4 veckor
  • Baskarta 2 veckor

Om vi misstänker att leveranstiden kommer att bli längre än ordinarie leveranstider, t.ex. under semestertider, kommer vi att skicka ut ett informationsmail om detta i samband med beställningen.

Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta som är redo för leverans eller är levererad kommer att debiteras.

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till vår kommunkarta som hittas på vår hemsida. Där finns möjlighet att skriva ut en sådan karta på egen hand.

 

Hoppa till innehåll