Kontakta oss

Kartor och lantmäteri

Kartunderlag för bygglov

Som underlag för en ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovsfria åtgärder krävs oftast en situationsplan. Situationsplanen är en karta över fastigheten där du ritat in det du planerar att bygga. Situationsplanen kan grunda sig på tre olika typer av kartor; nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta. Vilken karta som behövs beror på den åtgärd du tänkt utföra på din fastighet och om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område. Mer information finns på sidan för kartbeställning.

I kommunkartan kan du se om din fastighet finns inom detaljplanelagt område, vilket påverkar vilken karta du behöver.

I Min karta Lantmäteriet kan du hitta detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter.

Skip to content