Kontakta oss

Råd vid vattenbrist

Vid långvarig torka kan det bli risk för vattenbrist. På Öland rådde vattenbrist sommaren 2019, som var väldigt varm. Därefter har åtgärder vidtagits och till exempel avsaltningsverket i Sandvik byggts. Vattenbrist kan dock komma att bli vanligare på Öland i framtiden eftersom ett förändrat klimat kan leda till sämre tillgång på vatten till följd av högre temperaturer.

Men det finns många små och stora åtgärder som vi kan, och måste, ta till för att

Bevattningsförbud

Det  råder alltid bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

 • vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
 • fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Länsstyrelsen uppmanar till att sluta använda å- och sjövatten för bevattning eftersom tillgången är begränsad. Tänk också på att många små uttag kan påverka fisk, växter och andra organismer i vattnet.

Så sparar du vatten i hushållet

 • Duscha istället för att bada.
 • Duscha kortare än vanligt och stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande kran.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Kyl vatten i kylskåpet så slipper du låta kranen rinna för att få vattnet kallt.

Så sparar du vatten i trädgården

 • Vattna antingen tidig morgon, på kvällen eller på natten.
 • Undvik vattenspridare. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvatten från stuprör i en tunna att vattna med.
 • Använd täckodling för att minska vattenavdunstningen i marken.
 • Undvik att plantera under vår och sommar. Gör det hellre på hösten.

Kortsiktiga lösningar

 • Fråga dina grannar om du får fylla på vattendunkar hos dem.
 • Vid vattenverken kan du gratis fylla egna dunkar med mindre mängder vatten.

Använd bara säkert tjänligt vatten som dricksvatten! Vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten.

Långsiktiga lösningar

 • Kontakta Borgholm Energi för att ta reda på om du kan ansluta dig till kommunalt vatten.
 • Borra/gräv ny brunn. Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten för upp till två hushåll.

Vad gäller för min brunn?

Kan jag fylla på min egen brunn?

Vi avråder från att fylla på brunnar med tankbil, utan att vidta andra åtgärder. Med de låga grundvattennivåer vi har kommer det mesta av vattnet omgående att rinna ut ur brunnen samma väg som det normalt sett strömmar in. Använd istället en för ändamålet avsedd större behållare såsom flexitank eller så kallad ”enkubikstank”. De finns även för uthyrning.

Om du väljer att beställa vatten kontaktar du en speditör som har möjlighet att köra ut eller fylla på en tank med vatten. Kommunen har inga egna tankbilar med dricksvatten. Borgholm Energi 0485- 883 00 (under kvällstid jourtelefon 0485-101 02) hänvisar till lämplig plats för påfyllning av vatten.

Var kan jag hämta vatten?

Du kan hämta vatten vid våra vattenverk i Sandvik, Löttorp och Köpingsvik. Vattnet får hämtas i egna 25-litersdunkar, men också i större format. Behöver du information om hur du hittar till våra hämtningsställen, kontakta Borgholm Energi.

Du kan läsa mer om att vattenhämtning på Borgholms Energis hemsida, se länk nedan under Mer information. Har du tillgång till en egen flexitank kan du beställa vatten via privata speditörer. De kan då hämta vatten från vattenverken i Sandvik och Löttorp.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten?

Frågor om anslutning till det kommunala vattennätet hanteras av Borgholm Energi. De kan ge besked om anslutning är möjlig, om kapacitet på nätet finns, om verksamhetsområde finns i närheten, om möjlighet finns att ansluta som avtalskund o.s.v. På Borgholm Energis hemsida finns blankett där du som fastighetsägare kan ansöka om kommunal anslutning. Länk till Borgholm Energi finner du nedan under Mer information.

Observera att kommunen följer upp och ställer krav på godkänt enskilt avlopp i samband med kommunal vattenanslutning.

Kan kommunen hjälpa till med flexitankar?

Borgholms kommun har ett begränsat antal vattentankar som i första hand används för att distribuera dricksvatten till allmänheten vid nödsituationer. Vid behov av större mängder vatten, exempelvis vid djurhållning, kontakta kommunen som gör en individuell bedömning om möjlighet att hjälpa till från fall till fall.

Vad behöver jag mer tänka på?

Grunda vattenmagasin (grävda eller sprängda brunnar är ofta grundare än 10 meter) påverkas fortare av förändrade grundvattennivåer. De kan snabbt sina eller få en försämrad kvalitet vid kraftig torka eller dåligt med nederbörd under en påfyllningsperiod. De påverkas lätt av föroreningar i de övre marklagren och bakteriell tillväxt kan ske om brunnen inte underhålls på rätt sätt. Ett djupare grundvattenuttag (borrade brunnar ofta 40-120 meter djupa) påverkas mycket långsammare av en förändrad grundvattensituation. De är trögare system som vid extremt låga grundvattennivåer främst får försämrad vattenkvalitet snarare än att de sinar helt. Föroreningar tar oftast  längre tid på sig att nå vattenmagasinet och föroreningar kan inte falla ner i brunnen och orsaka bakterietillväxt.

Livsmedelsverkets broschyr ”Sköt om din brunn” innehåller god information och värdefulla tips. Du finner länk till Livsmedelsverkets broschyr nedan under Mer information.

Kan jag borra ny brunn?

Behöver du borra ny vattentäkt rekommenderar vi att du använder dig av en certifierad brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering.

Inga särskilda tillstånd behövs för att borra en ny vattenbrunn för upp till två hushåll. Tänk på att hålla tillräckliga avstånd till energibrunnar eller enskilda avloppsanläggningar. Glöm ej att ta ett prov på vattnet för att se om kompletterande rening behövs.

SGUs Brunnsarkiv ger vägledning i möjligheten att ta ut vatten i området.  Samtliga borrade brunnar rapporteras in och ger information om kapacitet och borrdjup på aktuell plats. Länk till SGUs Brunnsarkiv finner du nedan under mer information.

Skip to content