Padelbana

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att det krävs bygglov för att anlägga en padelbana, där frågan om platsens lämplighet och eventuellt buller först ska utredas.

 

För en ansökan om padelbana ska följande handlingar skickas in

  • Situationsplan i skala 1:500
    • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en förenklad nybyggnadskarta
    • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100

Avgift

 

Vad kostar ett bygglov för padelbana? Beskrivning Avgift 2024
Padelbana Per ärende oavsett antal banor 15 768 kr