Utskriftsdatum: 22 May 2017

Bredband och fiber

Snabba och säkra digitala förbindelser är en allt viktigare del av samhällets infrastruktur. 90 procent av alla fastigheter och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100 Mb per sekund år 2020. Så lyder regeringens digitala agenda för Sverige och Borgholms kommun har ännu högre mål.

I ett samverkansavtal med Borgholms kommun satsar Telia på en utbyggnad av fiber i vissa av kommunens tätorter, Borgholm, Köpingsvik, Rälla, Stora Rör och Löttorp, men det är öppet för alla andra tjänsteleverantörer. Även enskilda fiberföreningar kan ha nytta av avtalet genom att få hjälp med anslutningspunkt och eventuellt övertagande. Observera att utbyggnaden av fibernätet även kan genomföras av andra aktörer på marknaden. I nuläget är Zitius och ByNet aktiva  gällande fiberutbyggnad på landsbygden. Zitius är dotterbolag till Telia och ByNet är dotterbolag till IP-Only.

Utbyggnaden kommer att ske stegvis och berörda kommer att få information och erbjudande när det blir aktuellt. Tidplanen är delvis beroende av efterfrågan hos invånarna och anslutningen är förknippad med en kostnad. Att göra en intresseanmälan för att fiberansluta sin fastighet är däremot inte bindande. Du kan anmäla ditt intresse via länkarna under Mer information längst ner på sidan.

Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun finns under Mer information längst ner på sidan.

Varför fiber?

För många kan frågan om det är indraget fiber i fastigheten väga tungt i beslutet om att välja bostad.

Fiber ger en stabilare och snabbare uppkoppling. Tjänster som streaming av film, online-spel och högupplösta videosamtal med barnbarnen blir möjligt.

Utvecklingen sker fort vad gäller tekniken och inte minst inom TV-teknik. Om teknikframstegen ska kunna utnyttjas krävs en hög bandbredd, vilket fiber har.

Hastighetsbegränsningarna sitter inte i fiberkabeln utan i ändutrustningen. Därför är den relativt enkel att uppgradera.

En stor anledning till att det görs så pass stora satsningar på fiber överallt i Sverige idag är att på sikt kommer kopparkabeln försvinna, d v s den kabel som används av många till telefoni och internet i dag. Detta innebär att alternativet blir mobil teknik eller fiberteknik.

Det finns redan idag samhällstjänster som kan nås via nätet. En säker internetuppkoppling kan ge nya möjligheter till exempelvis hemsjukvård.

Glasfiber leder inte ström. Det gör koppar. Detta innebär att utrustning som modem, router och telefon inte är lika känsliga vid blixtnedslag.

Inom området eHälsa finns stor utvecklingspotential. Ett utbyggt nät är en grundförutsättning för att nya kommunikations- och trygghetstjänster ska fungera inom ex. äldreomsorgen och hemtjänsten.