Byggprojekt

Det händer i Borgholms kommun!

Här byggs lekplatser, ny skola och nya förskolor, hamnar renoveras och en översyn görs av offentliga toaletter.

I menyn presenteras några av de spännande byggnadsprojekt som pågår i kommunen.

Allaktivitetsområde Mejeriviken

Mejeriviken utvecklas till ett stort aktivitetsområde i Borgholm. Målet är att binda samman de aktiviteter som finns längs kusten från Kapelludden till Dovreviken: från badhuset, tennishallen, bowlshallen, padelarenan till skateparken och utegymmet ända bort till Sjötugans och Dovrevikens badplatser. Mejeriviken blir ett sammanhängande aktivitetsstråk och rekreationsområde, för alla åldrar.

Basketplanen och boulebanan är nu klara och invigdes under våren 2023.

Nya aktiviteter som ska anläggas

  • Grillplats
  • Hinderbana för barn

Elljusspår

Ett elljusspår på cirka 2,4 kilometer har byggts vid Mejeriviken. Spåret börjar vid utegymmet och fortsätter över badplatsen vidare in på Sjöstugeudden. I Mejeriviken har belysning placerats på låga pollare, för att följa områdets karaktär och inte störa sjöutsikten.

Gärdslösa skola

På Gärdslösa skola har en ny helt klimatneutral byggnad uppförts, norr om nuvarande förskola. I den nya delen blir det både förskola, fritidshem och matsal. Invigningen genomförs

Solcellsanläggningen på den nya delen kommer att bli den största hittills på kommunens fastigheter, med en effekt på 30 kilowatt.

Tanken är att den gamla matsalen kan göras om till klassrum och nuvarande förskola kan bli fritidshem för äldre elever.

Borgholms kommun har valt att gå vidare med SKR:s ramavtal och med SKANSKA som leverantör. Arkitekten har ritat in byggnaden så att den inte stör siktfältet utan smälter in tillsammans med övrig bebyggelse och miljön.

”Den nya byggnaden känns väldigt väl genomtänkt och kommer att bli ett mycket bra tillskott till skolan. Den är så flexibel och kommer att kunna användas på många olika sätt, vilket ger en bra helhetslösning för hela skolan och östra sidan,” säger tekniska chefen Lars-Gunnar Fagerberg.

Elevunderlaget på östra sidan har ökat och förväntas öka ytterligare. Nuvarande skolbyggnad är en charmig, äldre byggnad i jugendstil från slutet av 1800-talet, som dock behöver kompletteras med modernare funktioner för att en bra och kvalitativ undervisning ska kunna bedrivas.

Lekplatser och utegym

Nu finns lekplatser för alla åldrar över hela kommunen! Allt från det stora piratskeppet Barbara i Bäckmanska parken i Borgholm, dansbågen i Södra parken i Borgholm, till Vikingaborgen i Köpingsvik och den varierade Kotteparken i Löttorp. Sist ut är lekplatsen i Palmelund, som invigdes i maj 2023.

Ny skola och bibliotek i Löttorp

30 juni, 2021, togs första spadtagen för nya Åkerboskolan och höstterminen 2023 stod hela skolan för elever i förskoleklass till årskurs nio klar.

Biblioteket har meröppet och erbjuder låntagare tillgång till lokalerna även när personal inte är på plats. Här finns möjlighet att studera eller arbeta, använda datorer och läsa tidskrifter men biblioteket kan även användas för författaraftnar, utställningar eller andra evenemang.

Skolan har byggts större än vad elevantalet kräver men den servar inte bara skolans behov. Storköket som är i drift dagligen förser boende på Åkerbohemmet, pensionärer och flera förskolor med mat. Biblioteket med ”meröppet” är tillgängligt för hela samhället och norra Öland. Aktivitetslokaler, fritidsgård, Öppen förskola och kulturskola är tillgängliga även utanför skolans öppettider.

Fokus på trygghet

Fokus i arbetet med nya skolan har varit arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel. Förskoleklass till årskurs fem har ett hemområde på ena sidan om huvudbyggnaden och årskurs sex till nio på den andra. Varje klassrum har ett grupprum och möjlighet till avskilda studieplatser med dämpad ljudmiljö. I hemvisterna finns även ett torg med arbetsplatser under ett takfönster.

I huvudbyggnaden finns även kök, matsal, arbetsrum, administration, elevhälsa och gemensamma lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och textil. Det finns en attraktiv innegård i mitten av huvudbyggnaden.

I matsalen jobbar man med ljuddämpande material för en lugn atmosfär och matsalen går att använda även till föreläsningar och andra ändamål.

Inspiration från omgivningarna

Arkitekten har hämtat inspiration från norra Öland när det gäller färgskala och material, med bland annat att kalkstensgolv i entréerna.

Det nuvarande biblioteket som flyttar lämnar plats för fritidsgård, musiksal, Öppen förskola och kulturskola som här får gemensamma ombyggda lokaler vilket skapar stora samarbetsmöjligheter.

Den nybyggda skolan är planerad för 175 elever, storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Den sammanlagda byggytan är på 3440 kvadratmeter.

Nytt särskilt boende på Ekbacka

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2020 att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet är tänkt att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska hyra lokalerna i stället för att äga dem. Kommunstyrelsen har avtalat med BJC Group AB om hyra och marköverlåtelse. Kommunledningen har lett arbetet i samarbete med socialnämnden, berörda verksamheter och exploatören för att kunna ta fram underlag för att bygga ett modernt och funktionellt äldreboende.

Kommunstyrelsen har beslutat att ingå ett så kallat blockhyresavtal (kommunen hyr hela byggnaden) med BJC Group AB. Kommunstyrelsen har sedan godkänt tillägg, utöver basfunktionaliteten. Bland annat ett sopsugssystem för att minimera transporter för avfall samt att kyld tilluft kopplas in i ventilationsaggregaten.

Ytterligare parkeringsplatser utgör en del i den nya detaljplanen för Ekbacka.

Projektet har försenats på grund av överklaganden. Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade 2022-06-20 att inte bevilja prövningstillstånd och då vann beslutet att anta detaljplanen laga kraft. Bygglovet för boendet börjar då gälla. Boendet planeras stå klart i februari 2024.

Vad händer nu?

Byggstart påbörjas 15 augusti med förberedande markarbeten. Gång- och cykelvägen vid Tullgatan kommer att vara avstängd under tiden det nya boendet på Ekbacka byggs. Parkeringsmöjligheterna vid Ekbacka blir också begränsade. Vi hänvisar till närliggande parkeringsplatser.