Byggprojekt

Det händer i Borgholms kommun!

Här byggs lekplatser, ny skola och nya förskolor, hamnar renoveras och en översyn görs av offentliga toaletter.

I menyn presenteras några av de spännande byggnadsprojekt som pågår i kommunen.

Allaktivitetsområde Mejeriviken

Mejeriviken utvecklas till ett stort aktivitetsområde i Borgholm. Målet är att binda samman de aktiviteter som finns längs kusten från Kapelludden till Dovreviken: från badhuset, tennishallen, bowlshallen, padelarenan till skateparken och utegymmet ända bort till Sjötugans och Dovrevikens badplatser. Mejeriviken blir ett sammanhängande aktivitetsstråk och rekreationsområde, för alla åldrar. Grillplats finns nu.

Nya aktiviteter som ska anläggas

  • Hinderbana för barn

Elljusspår

Ett elljusspår på cirka 2,4 kilometer har byggts vid Mejeriviken. Spåret börjar vid utegymmet och fortsätter över badplatsen vidare in på Sjöstugeudden. I Mejeriviken har belysning placerats på låga pollare, för att följa områdets karaktär och inte störa sjöutsikten.

Gärdslösa skola

Efter att den nybyggda förskolan, matsalen och fritidshemmet tagits i bruk renoveras nu den äldre delen av Gärdslösa skola. Det blir en träslöjdssal, klassrum och skolbibliotek, som kommer att komplettera befintliga skollokaler fint.

Rälla skola

Renovering av Rälla skolas huvudbyggnad pågår nu. Ytskikt byts ut och fräschas upp.