Utskriftsdatum: 17 January 2020

Fiber och bredband

Snabba och säkra digitala förbindelser är en allt viktigare del av samhällets infrastruktur, många gånger lika viktig för företag och boende som väg-, vatten och elnät. I dag sker allt mer via nätet och nya användningsområden tillkommer hela tiden.

Levande landsbygd

Borgholms kommun är en landsbygdskommun och hela vårt samhälle är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. Med ett väl fungerade bredband skapas möjligheter för distansarbete, distansstudier, nyföretagande, olika servicefunktioner och ett modernt jordbruk. Därför är utbyggnaden av fibernätet en viktig förutsättning för vår kommuns utveckling.

Teknikskifte – kopparnätet läggs ner

I kommunen finns det idag nästan hundraprocentig bredbandstäckning. Dock främst via så kallad ADSL via kopparnät. Inom några år kommer inte kopparnätet räcka till för all den kommunikation vi använder. Det gamla telefonnätet kommer att släckas ned för att ersättas av ett nytt fibernät. Förändringen har redan startat.

Alla kommer att beröras på sikt, oavsett om man är intresserad av ny teknik eller inte. När kopparnätet släcks ned fungerar inte den vanliga telefonen längre. Det går inte heller att nå Internet via datorn. Redan idag saknas möjligheten till telefoni och bredband via kopparkabel i vissa delar av länet. Här kan du läsa mer om nedsläckningen av Telias kopparnät.

För att vi även fortsättningsvis ska kunna utföra sådant som vi idag ser som självklart, att kunna ringa via en fast telefon, titta på tv och koppla upp datorn mot Internet krävs ett gemensamt engagemang, arbete och investeringar. Utbyggnaden av fibernätet i kommunen pågår och tidsplanen är delvis beroende av efterfrågan hos invånarna.

Här kan du se hur utbyggnaden ser ut i just ditt område. 

Är du intresserad av att ansluta dig? Läs mer om hur du anmäler dig till fiber här.