Kontakta oss

Detaljplan för Yttre hamnen i Borgholm

Bakgrund och syfte

Borgholms hamn är av stort allmänt intresse för såväl borgholmare som besökare och detaljplanens syfte är att utveckla Borgholms yttre hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och attraktiva offentliga miljöer.

Yttre hamnen är idag ett område med viss bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler samt plats för båtuppställning. Området är till stor del outnyttjat, förutom vissa promenadstråk som finns och nyttjas. Den gällande detaljplanen har gradvis blivit inaktuell och medger inte de förändringar som det innebär att omvandla området till en ny stadsdel. Den nya stadsdelen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum och samtidigt möjliggöra fortsatt hamnverksamhet.

Den som minns hamnens tidigare siluett med Lantmännens stora silor kan få viss igenkänning i det nya områdets utformning. På samma plats som silorna stod, ritas en profilbyggnad in med samma höjd, vilket ger en blinkning till platsens industrihistoria. Utformningen anpassas till hamnverksamheten samt till de krav som kommer av närheten till kyrkogården, reningsverket och trafiken.

Vad händer nu?

Samråd av planförslaget genomfördes 23 oktober till 20 november 2023. Nu sammanställs och bearbetas och de synpunkter som inkommit under samrådet. Förslaget ska färdigställas för granskning, vilket beräknas ske under 2024.

Yttre hamnen idag

Yttre hamnen med planerad bebyggelse

Skip to content