Utskriftsdatum: 23 April 2017

Näringsliv

Borgholms kommun har flest företag per capita i Kalmar län.
Här finns även flest företagsamma personer inom hela regionen. Någonting vi är stolta över.
Öland är ett starkt varumärke med stor attraktionskraft och det är viktigt att Borgholms kommun fortsätter att utvecklas utifrån de goda förutsättningar och möjligheter som finns.

Om du som företagare, entreprenör och kreatör vill etablera Dig i vår kommun är vi beredda att ge Dig bästa möjliga service för att du ska lyckas, utvecklas och trivas hos oss.
Våra dominerande branscher är besöksnäring, jordbruk och livsmedelsproduktion.
Företag inom handel, bygg och service är viktiga komplement till basnäringarna.

Öland har fler soltimmar än något annat landskap, en unik natur, vackra stränder, ett rikt kulturliv.
Öland är en plats där det är lätt att trivas.

För att stärka besöksnäringen har Turismstrategi Öland 2012-2020 antagits.
Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi pågår för fullt, en strategi som ska vara grundstenen i en positiv utveckling och tillväxt som ska ge kommunen en fortsatt stabil ekonomi vilken i sin tur möjliggör satsningar på skola, vård och omsorg och garantera kommuninvånarna en god service, en trygg och säker miljö att verka och leva i.

Har du som företagare tankar och idéer om vad kommunen behöver prioritera eller hur man ska driva näringslivsfrågor i framtiden, kontakta oss gärna!

Servicecenter
Servicecenter är den enkla vägen in till kommunens service för dig som företagare. De flesta frågor får du svar på direkt, i annat fall får du en kontakt med rätt handläggare. Medarbetarna i vårt Servicecenter har utbildats till företagslotsning för att på ett ännu bättre sätt kunna tillgodose behovet av service.

Via Servicecenter når du även handläggare som arbetar med tillstånd (alkoholtillstånd, automatspel och tobaksförsäljning) och Räddningstjänsten Öland för ärenden och tillstånd som är knutna till din verksamhet.