Utskriftsdatum: 14 December 2019

Hemsjukvård

Hemsjukvård
Personer som kan få insatser under kommunens ansvar är:
– Boende inom kommunens gruppboenden och särskilda boenden.
– Patienter i ordinärt boende som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
– Patienter som ordinerats hembesök av Landstinget.