Kontakta oss

Hemsjukvård

Publicerat 10 december 2013

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning, provtagning eller annan omvårdnad.

Hemsjukvård kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer. Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till hälsocentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Ta i så fall kontakt med din hälsocentral.

Om läkaren eller distriktssköterskan på hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård.

Det kan också vara på en vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse som du kommer i kontakt med hemsjukvården.

När hemsjukvårdens sjuksköterskor fått information om ditt behov från hälsocentralen kommer distriktssköterskan eller sjuksköterskan att kontakta dig för att planera insatserna tillsammans med dig.

Utifrån dina behov kan du få hemsjukvård dygnet runt. Här arbetar distriktssköterskor och sjuksköterskor. Ansvaret för läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser ligger hos Region Kalmar.

Sjuksköterskan i kommunen är din fasta vårdkontakt och samordnar insatserna runt dig. En del uppgifter utför denne själv och andra delegeras till omsorgspersonalen. Sjuksköterskan har också kontakt med din läkare på vårdcentralen, på sjukhuset eller på specialistmottagning. För att överföra information mellan hemsjukvården och läkare krävs att du ger ditt samtycke.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad efter fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på vad du har för inkomst. Hemsjukvård ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Läkemedel

Om du behöver hjälp att dela dina läkemedel så förordar vi att läkemedlen dosförpackas av apoteket. Dina läkemedel kommer att levereras i en dosrulle med dospåsar för en eller två veckors förbrukning åt gången. Varje påse är tydligt märkt med ditt namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlen ska tas. Dospåsarna hämtar du på apotek eller hos ombud. När du har hemsjukvård levereras dospåsarna av din sjuksköterska. Detta förutsätter att läkemedlen betalas med faktura eller autogiro.

För att få dosförpackade läkemedel måste din läkare ordinera det till dig.

När du samtycker till att bli doskund godkänner du också att läkare, apotek och vårdpersonal får utbyta information om dina läkemedel. Information om dosförpackade läkemedel får du vid leverans eller av din sjuksköterska.

Så betalar du för dina läkemedel

Om du inte anmäler något annat önskemål kommer Svea Ekonomi, på uppdrag av Apotekstjänst, automatiskt att skicka en faktura till dig. Fakturan skickas månaden efter leverans och ska betalas vid månadsskiftet. Ingen ansökan eller kreditprövning behövs. Fakturaavgift tillkommer. Vill du betala kontant görs det på apotek eller hos ombud, det ombesörjer inte hemsjukvården.

Kvalitetsregister

Vi använder oss av olika kvalitetsregister, t.ex. Senior alert vars syfte är att förebygga undernäring, fallskador eller trycksår.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar hos dig har tystnadsplikt och får inte berätta något om dig och dina förhållanden till andra. Du ska känna dig trygg med att det som vi personal behöver veta om dig förs inte vidare.

Vi arbetar för att du ska känna trygghet i ditt hem, kunna leva självständigt och ha en meningsfull tillvaro. Vårt bemötande ska vara med respekt för dig och din situation.

Hoppa till innehåll