Kontakta oss

Grundsärskola

Publicerat 10 december 2013

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. I grundsärskolan är elevgrupperna oftast mindre än i grundskolan och kursplanerna och kunskapskraven är anpassade till målgruppen.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället läser eleverna ämnesområden.

Grundsärskolan i Borgholms kommun är belägen vid Köpings skola.

 

Hoppa till innehåll