Kontakta oss

Kontaktperson

Publicerat 10 december 2013

Insatsen kontaktperson är en insats som beviljats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp av en medmänniska för att minska social isolering kan ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett icke-professionellt stöd som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga. Kontaktpersonen kan ge stöd och hjälp i vardagssituationer, vid social samvaro och/eller till fritidsverksamhet. Man gör saker tillsammans, pratat i telefon med varandra, kanske går på fotboll, bio eller gör en utflykt.

Insatsen kontaktperson kan även beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL. Vill du läsa mer, se länken till socialpsykiatri längre ner på sidan under mer information.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller vill du ansöka om kontaktperson?

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Hoppa till innehåll