• Två ungdomar sitter framför en dator

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

10 december 2013
  • Arbetar med att stödja och förbereda eleverna inför fortsatta studier och yrkesval så att de i slutändan skall kunna ta ett självständigt beslut.
  • Har vägledningssamtal och informerar elever enskilt och i grupp angående utbildning och yrken.
  • Finns som ett stöd för vårdnadshavare och personal i frågor rörande utbildning.
  • Arbetar med PRAO-information och administration runt PRAO och finns som ett stöd för eleverna att hitta en PRAO-plats. Vi arbetar med PRAO-verktyget samverka.nu, där man som arbetsgivare kan gå in och registrera sig för att finnas med i vår platslista.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.
Hoppa till innehåll