• En ungdom samtalar med en vuxen.

Utskriftsdatum: 19 January 2021

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

  • Arbetar med att stödja och förbereda eleverna inför fortsatta studier och yrkesval så att de i slutändan skall kunna ta ett självständigt beslut.
  • Har vägledningssamtal och informerar elever enskilt och i grupp angående utbildning och yrken.
  • Finns som ett stöd för vårdnadshavare och personal i frågor rörande utbildning och PRAO för eleverna.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.