Utskriftsdatum: 27 June 2017

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

  • Arbetar med att stödja och förbereda eleverna inför fortsatta studier och yrkesval så att de i slutändan skall kunna ta ett självständigt beslut.
  • Har vägledningssamtal och informerar elever enskilt och i grupp angående utbildning och yrken.
  • Samarbetar och har kontakt med närsamhället genom till exempel PRAO och studiebesök för eleverna.
  • Finns som ett stöd för vårdnadshavare och personal i frågor rörande utbildning och PRAO för eleverna.